Játékszabályzat

Játékszabályzat a Klasszik Rádióban

 1. Minden jelentkező köteles a nevét, és az email címét a megfejtéssel együtt feltüntetni. SMS játék esetén is ezek az adatok szükségesek.
 2. A sorsolással kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs. A nyertes pályázók elektronikus levél vagy telefonhívás formájában kapnak értesítést.
 3. A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.
 4. A Rádió nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely bármely díjjal kapcsolatos – kivéve a törvény által nem kizárható felelősségeket.
 5. Egy játékos egy hónap alatt egyszer nyerhet.
 6. Játékos adatszolgáltatása önkéntes. A Játékban való részvétellel elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.
 7. A játékokra nevezhet minden 18. életévét betöltött személy.
 8. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli- , valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló  tényező,  mint  például  (de  nem  kizárólagosan)  kapcsolati  hiba,  a  szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 9. A nyereményjáték lezárását követően a nyertes kiértesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles átvenni nyereményét, kivéve, ha a 10 munkanap alatt jelzi az átvétel pontos időpontját. Amennyiben a nyertes a 10 munkanapot követően venné át nyereményét – s erről nem tájékoztatta a Szervezőt – úgy a Szervezőnek joga van nyeremény átadását megtagadni. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. 
  A nyereményt a Nyertes a játékfelhívásban leírt módon, helyszínen és időpontban tudja átvenni. 

Hírlevél feliratkozás

Feliratkozom

1022 Budapest, Detrekő u. 12. +36-1-786-64-64