Játékszabályzat

Játékszabályzat a Klasszik Rádióban

  1. Minden jelentkező köteles a nevét, és az email címét a megfejtéssel együtt feltüntetni. SMS játék esetén is ezek az adatok szükségesek.
  2. A sorsolással kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs. A nyertes pályázók elektronikus levél vagy telefonhívás formájában kapnak értesítést.
  3. A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.
  4. A Rádió nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely bármely díjjal kapcsolatos – kivéve a törvény által nem kizárható felelősségeket.
  5. Egy játékos egy hónap alatt egyszer nyerhet.
  6. Játékos adatszolgáltatása önkéntes, adatai a Szervező adatbázisába kerülnek, amit később promóció vagy hírlevél során felhasználhat. A nyeremények átadásáról készült kép-, hang-, és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Rádió reklám céljából térítésmentesen felhasználhatja idő és térbeli korlátozás nélkül. Az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
  7. A játékokra nevezhet minden 18. életévét betöltött személy.
  8. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli- , valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló  tényező,  mint  például  (de  nem  kizárólagosan)  kapcsolati  hiba,  a  szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
  9. A nyereményjáték lezárását követően a nyertes kiértesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles átvenni nyereményét, kivéve, ha a 10 munkanap alatt jelzi az átvétel pontos időpontját. Amennyiben a nyertes a 10 munkanapot követően venné át nyereményét – s erről nem tájékoztatta a Szervezőt – úgy a Szervezőnek joga van nyeremény átadását megtagadni. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

1022 Budapest, Detrekő u. 12. +36.1.786-64-64