Karácsony második napja, Szent István diakónus ünnepe van ma

Karácsony másnapja, a hagyomány szerint, István ünnepe van ma.

Szent István  diakónus az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 6. és7.) szerint, körülbelül Kr.u. 3 táján születhetett, hellenista, vagyis görögül beszélő zsidó családból. Valószínűsítik, hogy Egyiptomból származott, vagy Alexandriában tanult. Egy 4. századi hagyomány a 72 tanítvány egyikének tartja.

István 1

A hellenista zsidók zúgolódtak az arámnyelvűek ellen, mert özvegyeiket elhanyagolták a mindennapi kiszolgálásnál. Ekkor az apostolok hét arra alkalmas férfit választottak erre a foglalatosságra, köztük Istvánt. Hamis tanukkal a főtanács elé hurcolták Istvánt, és ott Jézus tanítását kiforgatva megvádolták. A főpap kérdésére védőbeszédében a zsidó nép történetét idézte és azt mondta bíráinak, hogy nyitva látja az eget, és hogy az Emberfia ott áll az Isten jobbján. Ezt Isten káromlásának ítélték, kivonszolták a városból és megkövezték. Ruháikat Saul (a későbbi Szent Pál) lábához rakták le. István így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Halálakor pedig azt mondta, Uram, ne ródd fel nekik bűnül! Barátai megsiratták, eltemették. Ereklyéit 415-ben találta meg egy Lucián nevű pap Jeruzsálem közelében, Kafar-Gamalában. Ünnepét már a 4. században karácsony körül ünnepelték. Vértanú halála bizonyára erősen befolyásolta Saul későbbi sorsát, hatása Szent Pál leveleiben is kimutatható. Ősi hagyomány István közbenjáró imájának tulajdonítja Pál megtérését.

istván 3

A magyar népszokások szerint a férfiak ilyenkor felköszöntik a falu Istvánjait és elkezdik a regölést is, ami karácsonyi és újévi köszöntés. A hiedelmek szerint egészség- és termésvarázsló nap van ma.
A magyar népszokások szerint a férfiak karácsony másnapján felköszöntik a falu Istvánjait és elkezdik a regölést is. A regölés a karácsonyi és újévi köszöntés. István napjától újévig, néhány területen vízkeresztig regöltek a legények vagy a felnőtt férfiak. A faluban házról- házra járva bőséget, boldogságot kívántak a következő évre.

A népszokás szerint István napján "istvánoltak", azaz felköszöntötték a névnapjukat ünnepelő barátokat, rokonokat és gazdákat. Sok helyen még mindig él a hagyomány, mert a Kárpát-medencében még mindig rendkívül gyakori az István név. A regösök a házhoz való megérkezéskor a házigazdától engedélyt kértek, hogy elmondhassák az éneket, ezután elmesélték a csodaszarvas legendáját. Jókívánságokat adtak át a háziaknak és adományokat kértek.

A hiedelmek szerint egészség- és termésvarázsló nap van ma, ha szép idő van, jó termés lesz. Ha zúzmarásak a fák, de később kisüt a nap, akkor sok makk terem a jövő esztendőben.

forrás: december 26István napja

 

 

 


Nyomtatás   E-mail