Franz Joseph Haydn, a bécsi klasszicizmus első nagy mestere

Franz Joseph Haydn osztrák zeneszerző, karmester, operaimpresszárió, énekes és zenetanár, a bécsi klasszicizmus első nagy mestere, a klasszikus szonátaforma tökéletesítője, a szimfónia és a vonósnégyes klasszikus műformájának kimunkálója, 1732. március 31-én született Rohrauban, egy kis osztrák faluban született. 

Joseph zenei tehetsége hamar kiderült, szülei Hainburgba küldték tanulni az akkor hatéves fiút, ahol rokonuk volt az iskola vezetője. Itt megismerkedett a hangszerekkel, megtanulta a kottaírást-olvasást, fejlődött énektudása. A nagy lehetőség akkor jött, amikor Georg Reutter, a bécsi Stephansdom karmestere új énekeseket keresett a kórusba, Haydn pedig felvételt nyert a kollégiumba. Az ifjú Haydn kimagasló énektehetsége annyira feltűnő volt, hogy egy schönbrunni előadás alkalmával Mária Terézia pénzjutalomban részesítette. 1749-ben azonban, mutálása miatt félbeszakadt tanulmánya és az utcára került.


Kottamásolásból, orgonálásból, tanításból tartotta fenn magát és egy kis padlásszobába költözött. Beszerzett egy rozzant zongorát és nekiállt a komponálásnak. Megírta „A sánta ördög” című operáját, aminek nagy sikere volt, de politikai okok miatt betiltották. További kompozíciói, főként egyházi művek, divertimentók azonban hamarosan ismertséget hoztak számára. Bekerült Fürnberg báró weinzierli kastélyába, ahol megírta első vonósnégyesét. Majd 1759-ben Morzin gróf csehországi birtokán vállalt zeneigazgatói állást és itt írta a zenekar számára első szimfóniáját. A korabeli pletykák szerint, Haydn igen szemérmes ember volt. Egyik alkalommal, amikor csembalózott, a grófnő túlságosan lehajolt, hogy megnézze a kottát, Haydn pedig annyira zavarba jött ettől, hogy abba kellett hagynia a játékot.Haydn egyébként fülig szerelmes volt Theresa Kellerbe egy bécsi parókakészítő lányába, szülei azonban apácának szánták a lányt, így rábeszélték Haydnt, hogy vegye el a másik lányukat, Maria Annát. Az 1760-ban kötött frigy azonban rosszul sikerült, folyamatos veszekedések jellemezték kapcsolatukat. Haydnt állítólag az zavarta legjobban feleségében, hogy nem értékelte a számára oly fontos zeneművészetet.

Mária Anna Keller

Mária Anna Keller

Esterházy Pál herceg 1761-ben másodkarmesterré nevezte ki a kismartoni (Eisenstadt) zenekara mellé. A herceg egy év múlva meghalt, őt követte testvére, Esterházy Miklós, akit csak a „Pompakedvelő”-ként emlegettek. Testvéréhez hasonlóan ő is aktívan zenélt (kiváló barytonjátékos volt), és új zenekari és barytondarabokat, operákat rendelt Haydntól. A művész szám szerint 170 darabot írt a herceg kedvenc hangszerére. Hamarosan ő lett a zenekar vezetője, sőt az első karmester halála után „Capellmeisterré” nevezte.

Esterházy Fényes Miklós szolgálatában töltött évek alatt,Haydn és felesége 1766-ban, a kismartoni Esterházy-kastély közelségében, a barokk városka szívében, a Klostergasse 82. szám alatt vásárolt egy emeletes lakóházat.A 16. századi házat egy kismartoni elöljáró özvegyétől vásárolták, aki az épület alsó szinti lakásában élt haláláig. A Haydn házaspár az emeleti szint öt szobáját rendezte be és viselte a tetemes adósságot, melyet a vásárlás költségei jelentettek. Az éves fizetése nagyságrendjéhez képest túlköltekező Haydn végül az apósától kért kölcsönt. 

haydn háza

Haydn háza, forrás: elmenynektek.blog.hu

Abban a12 évben, melyben a Haydn házaspár itt lakott,az épület két alkalommal is leégett. (Ekkor semmisült meg Haydn tekintélyes metszetgyűjteménye is.) Az 1768-as tűz olyan méretű károkat okozott, hogy a helyreállítási költségek közel kitették a ház korábbi vételárát. Az összeget azonban Esterházy Miklós herceg fizette ki. Haydn, kihasználva a lehetőséget, ekkor plusz egy szobával megtoldotta még a lakást, miközben az alsó szintet, az özvegy halálát követően, már a hercegi zenekar tagjai számára adta ki. 

háaydn háza 2

Haydn háza 2. forrás: elmenynektek.blog.hu

A házhoz tartozott egy kis konyhakert is, mely szintén a Haydn házaspár tulajdonába jutott. A kert a Klostergasse-i háztól nagyjából 10 perces sétaútra, a korabeli Kismarton falain kívülre esett, az egykori polgári kórház mellett. A kertben pedig egy kicsi, szerszámok tárolására, és pihenésre is alkalmas emeletes faházikó állt. 

A kerti kis faházról Storno Ferenc készített egy rézkarcot 1898-ban. (Storno kismartoni születésű, Sopronban élő építész, festőművész, restaurátor, műgyűjtő, a soproni Storno-gyűjtemény megalapítója volt.)

háaydn háza 3

forrás: elmenynektek.blog.hu

A Haydn-kert, a barokk fűszerkertekhez hasonlóan, geometriai elrendezésben, több elkülönített ágyásból állt, melyekbe külön-külön ültették a fűszer- és a gyógynövényeket, de volt zöldségágyás is. Ma ezeket a kert gondozói ugyanúgy nem permetezik, mint Haydn korában és a növények helyét is úgy őrizték meg, amint azt a Haydn házaspár kigondolhatta és elültethette. 

A kis fűszerkert arra mindenképpen elegendő volt, hogy a házaspár kismartoni éveiben friss zöld növényekhez vagy szárított, különféle módon feldolgozott fűszer- és gyógynövényekhez jusson. Érdekes, hogy egyes növényeket mire használtak a korban. Volt közöttük olyan, melyet bútorok fényesítésére, polírozásra alkalmaztak, másokat viszont balzsamként vagy csokorba szedve és így elraktározva illatosítóként, vagy parfüm alapillataként. A gyógynövények közül pedig vannak itt a korban leégésre vagy álmatlanságra alkalmazott növények is.

haydn háza 4Haydn egykori kertje ma is várja a látogatókat, forrás: elmenynektek.blog.hu

A hercegi házi zenéléshez írt kompozíciókon kívül Haydn „külső” megrendeléseket is ellátott (pl. Applausus kantáta, Il ritorno di Tobia oratórium). Ezek a művek igazi sikert arattak Bécsben, és tovább növelték tekintélyét. Műveit egy ismert kiadó adta ki, aminek nyomán gyakorlatilag megszűntek a kalózkiadások, így komoly bevételhez jutott a zeneszerző.Haydn neve Európa-szerte ismertté vált, sőt még Amerikában is előadták néhány szimfóniáját. Amíg Bécsben tartózkodott, több neves tisztelője is ellátogatott hozzá, többek között Mozart is, aki mesterének tekintette, és tisztele jeleként hat új vonósnégyesét is neki ajánlotta. Mozart csodálta Haydn-t, és gyakran meghívta koncertjeire is. Haydn is igen nagyra tartotta a csodagyermek rendkívüli tehetségét. A néhány évvel halála előtt komponált Mozart Requiem kísérte a mestert utolsó útjára.

A zeneszerző hamarosan Bécsbe költözött, itt kereste fel Peter Salomon, angol zenész és zenei vállalkozó, aki 1791-ben Londonba invitálta. Itt új műveket komponált, többek között az első hat „londoni” szimfóniát. A hangversenyek hatalmas sikert hoztak Haydn számára; Oxfordban díszdoktorrá avatták.


Hazautazott Bécsbe 1972 nyarán, ahol Beethoven a tanítványa lett, ám ez a munkakapcsolat nem volt gyümölcsöző. 1794 januárjában ismét Angliába utazott, ahol előadták utolsó, 99-104. számú szimfóniáit. A siker ismét rendkívüli volt, de 1795-ben, III. György kérése ellenére hazautazott.

Időközben II. Esterházy Miklós lett Eszterháza ura, aki újjászervezte a zenei életet birtokán. Haydn is szerepet vállalt a munkában, de a kapcsolat már csak néhány darab megkomponálását jelentette. Bécs Gumpendorf nevű városrészében lakott, a zenei műfajok közül már csak a vonósnégyesek és az oratóriumok (A Teremtés, Az évszakok) érdekelték.


A Gott erhalte-t 1797-ben komponálta, az egykori osztrák császári himnusz első szövegváltozata Lorenz Leopold Haschka (1749–1827) 1791-es szerzeménye, a frissiben trónra lépett Ferenc császárt köszöntötte akkor még Gott erhalte Franz den Kaiser kezdettel. Nyilvánosan először 1797-ben énekelték, zenéjét pedig igazi nagyság, maga Joseph Haydn komponálta nyugat-magyarországi horvát népdalmotívumok felhasználásával.

Utolsó napjaiban, a francia megszállás alatt, Napóleon tisztelete jeléül, díszőrséget állított háza elé.

A zeneszerző 1809 május 31-én halt meg, ekkor még javában folyt a napóleoni háború, így sietősen el kellett temetni. II. Miklós Kismartonban akarta örök nyugalomba helyezni, a test azonban fej nélkül érkezett meg. Végül fény derült a rejtélyre, és hatalmas összegért, de sikerült visszavásárolni a zeneszerző koponyáját. Haydn hamvai ma az eisenstadti Bergkirche Haydn-mauzóleumában nyugszanak.

haydn sírhelye

forrás: muemlekem.hu

Haydn, minden kottáját a Teremtőnek dedikálta: “in nomine Domini,” Az Úr nevében…

forrás: Élmény nektek/Haydn/K.suli/Filharmonia/zene.hu/  borítókép: fertodikastely.blogstar.hu


Nyomtatás   E-mail